8. ročník Výtvarného sympózia Lehnice 2020 sa konali v čase od 14. do 20. júna 2020.