Peter Hargaš sa narodil a tvorí v Bratislave. Na UTV UK v Bratislave absolvoval štúdium „Dejiny výtvarného umenia“ pod vedením PhDr. Ľuboslava Mozu. Je členom spoločnosti ARTEM o.z.,  združenia výtvarníkov Art friendly, Divergence Group a ARTKLUB SAROR.

Uprednostňuje techniku oleja, akrylu a ich kombinácie. Technika maľby a maliarsky rukopis spolu s výraznou silou obrazov možno charakterizovať ako spontánny až expresívny realizmus s prvkami abstrakcie. Venuje sa tiež kresbe, grafike a ilustrátorským aktivitám.

Zúčastnil sa projektov – Maľovaný rovník, Letný workshop Limbach 2014, Ján Hus – Posolstvá stále živé, Vyslanec mieru 2016 a UNESCO – Art Camp Malta 2017. Tiež sa zúčastnil projektu Slovenskej pošty na vytvorenie návrhu poštovej známky.

Svojimi dielami podporil viaceré benefičné podujatia.

Tvorivé aktivity viedli maliara k viacerým individuálnym a spoločným výstavám na Slovensku  a v zahraničí. Je držiteľom viacerých domácich aj zahraničných ocenení. Jeho diela možno nájsť v galériách a v súkromných zbierkach domácich a zahraničných milovníkov umenia.

„Pre maliarsku tvorbu Petra Hargaša je charakteristická krajinomaľba a mestské motívy. Sú to nielen ulice, trhy ale aj večerné nálady mesta. Večerný dážď, blikajúce svetlá a chodiace tiene v týchto obrazoch to je pravá impresia, vizuálny a zmyslový zážitok. V týchto dielach je aj symbolika, téma prírody, hudby, aj biblických príbehov či odkaz predkov.“ Dr. Bohumír Bachratý.